Domácnostem i firmám chce Alpiq nabídnout férovou cenu i jednání, stabilitu nebo třeba zelenou energii. Od konkurence se odlišuje jednoduchým a transparentním on-line řešením uzavření smlouvy, včetně virtuálního průvodce, klientsky orientovanou a zkušenou obsluhou.

Alpiq má v úmyslu dokázat, že energetika není zase tak složitá, jak si většina z nás může myslet. Důraz přitom klade na on-line řešení a podporu, které podle švýcarské firmy představují současnost, nikoliv hudbu vzdálené budoucnosti. Elektronickou komunikací společnost šetří čas a energii svých klientů.

Novým modelem fungování plánuje Alpiq zákazníkům ukázat, že změna dodavatele může být a je skutečně jednoduchý proces, jehož se nemusí nikdo obávat. Tak jako se dnes už takřka nikdo neobává internetového bankovnictví a obsluhy účtu on-line.

Digitální podpis - jednoduše a odkudkoliv

Přechod ke společnosti Alpiq je jiný a jednoduchý. Přes web www.LepsiEnergie.cz si vyberete, zda znáte údaje o svém odběrném místě nebo chcete pomoc virtuálního průvodce. Následně se vám ukáží zajímavé produkty. Po výběru toho nejvhodnějšího nahrajete fakturu vašeho současného dodavatele elektřiny nebo plynu a po jejím nahrání se předvyplní některá data, která se týkají vašeho odběrného místa. Vy pak jen doplníte kontaktní a platební údaje. Následně jsou vám veškeré smluvní dokumenty zaslány na e-mail ke kontrole a k podpisu. Vy, pokud s dokumenty souhlasíte, pak jen podepíšete na počítači, telefonu nebo tabletu myší, prstem nebo touchpenem. Pokud máte certifikát, můžete ho samozřejmě k podpisu použít také.

Po digitálním podpisu a potvrzení se dokumenty automaticky pošlou zpět a společnost Alpiq zajistí všechny další kroky. Pro jakékoliv dotazy se lze spojit se zákaznickým servisem pomocí chatu, e-mailu nebo telefonu a zkušená obsluha ráda poradí.

Pokud nebudete spokojeni, můžete kdykoliv odejít

Standardem na trhu je to, že pokud se jako domácnost zavážete některému z dodavatelů na trhu smlouvou na dobu určitou, bez sankcí od něj nemůžete odejít, dokud doba určitá neskončí. Alpiq je v tomto jiný. Pokud zákazník s domácností uzavře se společností smlouvu na dobu určitou a v průběhu jejího trvání se bude muset přestěhovat nebo se zkrátka rozhodne odejít, Alpiq nepožaduje žádné další plnění závazku a sankce, jak je na českém trhu zvykem. Jednoduše si Alpiq můžete vyzkoušet a pokud nebudete spokojeni, můžete přejít jinam.

Na více informací o společnosti, jejím přístupu a nabídkách se můžete podívat na www.LepsiEnergie.cz.