Zde je pár tipů, co je třeba si před odjezdem ujasnit:

1) Jak dlouho budu v zahraničí pracovat?
Existují v zásadě dva způsoby, jak podnikat v EU. První z možností je forma tzv. přeshraničního poskytování služeb (tj. dočasně, příležitostně na základě tuzemského oprávnění k podnikání) nebo forma trvalého usazení, kdy je třeba vyřídit si příslušné oprávnění k podnikání v zemi, kde se usazuji.
2) Ujasněte si, jakou činnost chcete v zahraničí vykonávat
Např. pro přeshraniční poskytování služeb platí, že v EU lze poskytnout jen takovou službu nebo vykonat jen takovou práci, pro kterou vlastním příslušné oprávnění k podnikání v domovské zemi. U regulovaných profesí je nutné poskytnutí služby předem v příslušném státě ohlásit.

Zdroj: Statutární město Jihlava
3) Jaké dokumenty si musím vzít sebou?
Toto pokaždé závisí na povaze vykonávané práce, nicméně vždy je dobré mít sebou průkaz oprávnění k podnikání, např. výpis ze živnostenského rejstříku, a také např. objednávku, smlouvu o dílo, vždy s překladem v jazyce země, do které se chystám. Je důležité si ujasnit i to, zda budu sociálně a zdravotně pojištěn doma nebo v cizí zemi.
4) Otázka daní
Např. při přeshraničním poskytování služeb velice často vzniká povinnost registrovat se k DPH a tuto daň odvádět v zemi poskytnutí služby. Je dobré ujasnit si i postup pro placení daně z příjmu.
5) Budu pracovat v zahraničí sám nebo pojedou i mí zaměstnanci?
Pravidla pro vysílání zaměstnanců se řídí především principy směrnice Evropského společenství o vysílání pracovníků. S tímto je spojena řada notifikačních povinností ve státu, do kterého budou zaměstnanci vysláni.
Jednotné kontaktní místo Vám připraví komplexní přehled informací. Služba je poskytována bezplatně.
V Jihlavě najdete JKM v sídle živnostenského úřadu na ulici Třebízského 16.


Kdy nás můžete navštívit:

Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:00 hod.
Telefon: 567 167 352, 567 167 359
E-mail: jkm@jihlava-city.cz