„Díky projektu Třinecká metropolitní optická síť již nebudou data přenášena elektricky v kovových vodičích, ale světelnými paprsky ve skleněných vláknech. Díky tomu budou moci Třinečtí využívat neomezenou kapacitu a vysoké zabezpečení přenášených dat. Nabídka služeb bude v celém regionu finančně i rozsahem služeb bezkonkurenční,“ uvedl vedoucí projektu Petr Bromek z firmy 3Nec NET.
Ve všech etapách realizace Třinecké metropolitní optické datové sítě se počítá napojením zhruba 8,5 tisíce bytových jednotek na území Lyžbic, Starého Třince, Terasy nebo Sosny, kde se již začalo s realizací zhruba 30 kilometrů výkopů pro vedení optických tras.

Nulové náklady na připojení
Firma 3Nec NET připravovala projekt dva roky a výkopové práce jsou prováděny v úzké součinnosti s magistrátem. Společnost již podepsala dohodu o napojení s vlastníky nemovitostí, které zahrnují celkem 4 tisíce bytových jednotek.
„Jelikož letos a příští rok nebudou muset uživatelé za fyzické napojení nemovitostí na metropolitní síť platit, je odezva velmi kladná. Společenství, které se nepřipojí v této fázi, si pak budou muset několik let počkat. Po ukončení zemního vedení musí být povrchy uvedeny do původního stavu a nové výkopy úřady zpravidla umožní, až pod deseti letech a hlavně noví zájemci budou muset hradit náklady instalace,“ doplňuje Petr Bromek s tím, že připojení domu je zdarma k ničemu jeho obyvatele nezavazuje.
Optická síť tedy přináší zajímavou nabídku nejen pro koncové uživatele, ale také výhody pro samotnou jejich správu. Takřka neomezenou síť mohou společenství vlastníků využít k přenosu dat z kamerových systému do centrálního místa, dálkové odečty energií a další služby, čímž dochází ke snížení nákladů na chod nemovitosti.

Internet, který nevypadne
Problémem klasického připojení na internet je kolísající rychlost stahování, problém s přenosem dat ve špičkách a poruchy. S rychlostí 10 Gb se to nikdy nemůže stát. Toto připojení je nejmodernější, jaké je v současnosti možné a nemůže mít výpadky.
„K tomu stačí natáhnout do nemovitosti tenkou trubičku s vláknem. Byty jednotlivých zákazníků pak napojujeme optickým vláknem přímo z jednoho rozdělovače. Naše síť je naprojektována ve standardu GPON, což nabízí zákazníkům velmi vysoké rychlosti, ale také nízkou odezvu a téměř žádné odchylky. Co je také důležité po technické a finanční stránce – celá síť je pasivní, nespotřebovává elektřinu. Za určitých podmínek pojede i v případě kompletního výpadku elektřiny v celém Třinci,“ upozorňuje Bromek. Doplňuje, že oproti metalické má optická síť kromě vyšší přenosové kapacity celou řadu dalších výhod. Jde především o elektromagnetickou imunitu, bezpečnost provozu, odolnost proti odposlechu, vysokou provozní spolehlivost a mechanickou i chemickou odolnost optických kabelů.

Neomezená a bezpečná síť
3Nec NET nabízí vysoké přenosové kapacity hodnotě 10 Gb (a násobků), tedy vlastně neomezenou kapacitu. Umožní najednou využívat data pro telefonování, sledování televize, sdílení video ve vyšších rozlišeních, ale také umožní využívat formáty jako jsou virtuální nebo rozšířená realita.
Každý klient, který bude využívat služby televizní nabídky, bude mít automaticky celou nabídku k dispozici až na pěti dalších zařízeních jako jsou mobil, tablet a jiné. Na svůj oblíbený televizní kanál se tedy může podívat i na dovolené nebo na chatě.
Vysoká propustnost sítě umožní pohodlně zálohovat objemná data například na cloudových úložištích, odtud jsou přístupná odkudkoli. Nehrozí například jejich znehodnocení třeba kvůli technickým problémům v místě, kde jsou uloženy na lokální server. To ocení především firmy.

Veřejné hotspoty
Nová síť přinese také narovnání podnikatelského prostředí, kdy jsou v regionu některé služby zbytečně předražené, pokud nemají dodavatelé konkurenci. „Dá se říci, že tam, kde jiní končí s ohledem na omezené možností, my začínáme,“ uzavírá zástupce firmy 3Nec NET Petr Bromek. Firma také chce ve spolupráci s magistrátem nabídnout bezplatné hotspoty pro své klienty ve veřejném prostoru, kde lze užívat připojení k internetu zdarma. V praxi to bude vypadat tak, že když odejdete z domova tak se Váš mobil automaticky připojí k nejbližšímu hotspotu a jsem dále on-line.

Termín kompletní realizace 1.etapy projektu Třinecká metropolitní optická síť je naplánován do konce příštího roku a posune Třinec mezi novátorská města, která sází na moderní technologie.

Třinecká metropolitní optická síť.
Kde ostatní končí, my začínáme.