Cvičitelé především z řad tělocvikářů využívají při lekcích vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň pohybovou aktivitu školáků 1. až 5. tříd základních škol rozvíjí pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných činností.

Na uherskobrodské základní škole se tělocvična rozděluje až třikrát týdně na pět sportovních stanovišť. „Děti si na nich zkouší různé aktivity s míčem, zdolávají opičí dráhy, ale učí se i obratnostním věcem nebo práci s florbalovou holí," říká Zdeněk Moštek, jeden z cvičitelů a ředitel ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod.

Pozitivní dopad má projekt, který spustila Asociace školních sportovních klubů díky finanční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, i na vztahy mezi školáky a školačkami. Dívky a chlapci si totiž skrze sportovní aktivity vytváří nová přátelství s dětmi, s nimiž se i mimo svou třídu dennodenně potkávají v útrobách školy. „U nás na škole se do lekcí zapojují také starší žáci ze sportovních tříd, kteří jako asistenti předvádí pohybové aktivity cvičícím dětem a pomáhají jim při nich. I díky tomu se kolektiv na škole celkově stmeluje," vysvětluje Moštek.

Pravidelné lekce probíhají až třikrát týdně v době fungování družiny a jsou pro děti zdarma. Cvičitelé získávají od pořádající Asociace školních sportovních klubů hrubou mzdu ve výši 350 Kč za lekci. Školy zapojené do projektu zase obdrží materiální vybavení. Spokojení tak jsou nejen rodiče, děti a lektoři, ale také ředitelé, kteří nemusí hradit aktivitu z rozpočtu školy, a přesto zlepšují sportovní podmínky instituce.

Školy zapojené do projektu nabízí rodičům nadstandartní službu. Rodiče totiž vědí, že je o děti v rámci lekcí v prostorách školy sportovně postaráno. Takže nemusí děti nikam převážet, nemusí nic organizovat, a dokonce ani platit. Nadšený jsem ale jako ředitel i já. Dříve jsem financoval podobné aktivity ze školního rozpočtu, nyní to mám hrazené od Asociace školních sportovních klubů. A peníze, které ušetřím, mohu dát třeba na odměny učitelů," popisuje Moštek.

Chcete se dozvědět více o projektu? Tak zajděte na webové stránky www.sportujveskole.cz.