V listopadu 1991 vznikla nová firma zaměřená na výrobu magnetických upínačů, převážně pro kovovýrobu. Jednalo o divizi bývalého státního podniku s historií sahající až do šedesátých let 20. století. V rámci privatizace a partnerství se zahraniční skupinou Walker Magnetics Group byla nastartována nová éra pod názvem Walker Pilana Magnetics s.r.o. se sídlem v Hulíně. Firmě se v nové skupině dařilo a rostla. Zpočátku se jednalo o výrobu částí magnetických upínačů, ale po roce 2000 šlo již o plnohodnotné magnety na zvedání, broušení, frézování nebo o tzv. odmagnetovače, které se šířily prostřednictvím vlastní prodejní sítě nebo přes prodejní kanály Walker Magnetics do celého světa. V roce 2008 bylo dosaženo obratu okolo 100 mil. Kč a počet zaměstnanců se blížil číslu 80.

V roce 2009 a 2010 celý průmysl zasáhla „krize" a obraty spadly na třetinovou hodnotu. Firma musela redukovat jak počty zaměstnanců, tak prostory výroby a nastaly nelehké časy. Svou roli v tomto období hrály i změny na trhu, ke kterým během dlouhé historie firmy zákonitě muselo dojít. Dříve inovativní technologii a know-how si stále více osvojovali asijští výrobci, kteří začali trh celosvětově zaplavovat levnými, mnohdy nekvalitními produkty. I za této situace se však českou výrobu podařilo udržet nad vodou.

České výroby se vzdát nechtěli

Velký milník přišel na začátku roku 2011, kdy se firma Walker a její původní vlastník z USA rozhodli ukončit aktivity v Evropě. Český management viděl v magnetech potenciál a odmítal pohřbít firmu s kvalitním základem a dobrým produktem, navíc regionálního zaměstnavatele, a tak se stal novým vlastníkem výrobního a prodejního závodu. Společnost nebyla po předchozím těžkém období v dobré finanční kondici, ale s vypětím všech sil se podařilo odrazit správným směrem. Tehdy firma získala své stávající jméno WALMAG, změnila místo působení a přesídlila do areálu Magneton v Kroměříži. Díky vstřícnému přístupu společností Rovina a Magneton vznikla příležitost k nastartování nového rozvoje.

WALMAG je ryze český podnik, který bez přerušení navázal na tradici kvality. Investoval do strojního vybavení i vzdělání zaměstnanců a daří se mu expandovat na nové trhy po celém světě. Sázka na inovace a vývoj se vyplatila. Pod značkou WALMAG dnes můžeme najít několik novinek chráněných průmyslovými vzory. Obrat se v roce 2015 a 2016 vrátil zpět k hranici 100 mil. Kč a sehraný tým čítá přes 50 zaměstnanců.

Firma do dalších let plánuje rozvoj na poli technologie i marketingu. O kvalitních českých výrobcích by mělo být povědomí mnohem vyšší a nejen český zákazník by je měl preferovat před sice levnou, ale málokdy kvalitní „Čínou". Snahou firmy WALMAG je expandovat do dalších zemí světa, přestože již dnes dodává do více než padesáti z nich.

Nic z výše popsaného by se nedařilo bez dobrých spolupracovníků, proto touto cestou společnost WALMAG děkuje minulým i současným zaměstnancům a vítá nové.

Zdroj: Walmag