Západočeská galerie v Plzni využívá k výstavním účelům dva historické objekty v centru města - někdejší středověkou tržnici, od r. 1972 výstavní síň „Masné krámy“, a zrekonstruovaný goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici, tzv. výstavní síň "13". Náročný výstavní program, vydavatelská činnost a kvalita sbírek řadí Západočeskou galerii v Plzni k nejvýznamnějším muzeím a galeriím v republice. Ve výstavních síních představuje krátkodobé výstavní projekty.

Výstavy léto/podzim 2020

V Masných krámech můžete až do 1. listopadu 2020 zhlédnout výstavu PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Výstava se od předchozích velkých bienálních výstav UMPRUM vymyká. Poprvé se představí mimo hlavní město Prahu. Druhou novinkou je téma výstavy - Spolupráce. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové vytvořili, ale pojí jej spolupráce na nejrůznějších úrovních.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni,příspěvková organizace

Zdroj: Západočeská galérie v Plzni,příspěvková organizace

Výstavu Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století můžete navštívit ve výstavní síni „13“ do 27. září 2020. Jak v 19. století narůstal volný čas v různých vrstvách populace, velcí mistři českého umění jeho trávení zobrazovali v rozličných podobách, ať už to byl Josef Mánes, Quido Mánes, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Navrátil, Luděk Marold, Miloš Jiránek a mnozí další.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni,příspěvková organizace

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni,příspěvková organizace

Připravované výstavy

Výstava BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti představí myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství Baobab vznikají, poodhalí inspirace, uvede kmenové i zahraniční autory, místy odskočí k obecnějšímu tématu knižní kultury, ukáže archivy, obrazové fragmenty, budoucí záměry. Novinový průvodce, který návštěvníky výstavou provede od A až do Ž, naznačí, s jakými výzvami se vypořádávají ilustrátoři, redaktoři, typografové, tiskaři, nakladatelé a další, bez nichž by žádná důkladně zpracovaná kniha nemohla vzniknout. Výstava bude probíhat od 16. 10. 2020 do 7. 2. 2021 ve výstavní síni „13“

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni,příspěvková organizace

Od 27. 11. 2020 do 28. 3. 2020 bude možné v Masných krámech navštívit výstavu „NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh. Plzeňská madona je umělecky nejcennějším a po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Unikátní opuková socha z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, z pražské katedrální huti pro právě dokončený chór tehdy budovaného městského kostela a od té doby je stále na svém místě. Výstava představí tuto mezinárodně významnou památku v širokých náboženských a kulturně historických souvislostech jako jeden z prototypů tzv. krásných madon a nejranějších příkladů krásného slohu, varianty internacionální gotiky závěru 14. století.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni,příspěvková organizace 

Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.zpc-galerie.cz . Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Kontakt:
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13
301 00 Plzeň
www.zpc-galerie.cz
info@zpc-galerie.cz