Cesta do pravěku Blanenska

Expozice s podtitulem Detektivní putování s archeologem Karlem Pazourkem proti proudu času zachycuje Blanensko od raného středověku až  po dobu, kdy v jeskyních Moravského krasu žili neandrtálci. Pozoruhodným obdobím je především doba halštatská, z níž pocházejí slavné nálezy z jeskyně Býčí skála. Součástí expozice je řada replik umožňujících zkoumání prehistorie hmatem. Díky nim je expozice vhodná pro nejmladší návštěvníky i zrakově postižené. Pro děti je navíc v expozici připraveno  luštění jednoduché Pazourkovy šifry pomocí komiksu a lupy.

Blanenská umělecká litina

Blanenská umělecká litina je fenoménem, jehož věhlas byl znám po celé Evropě. Nově otevřená expozice, představuje průřez výrobním sortimentem blanenských železáren od poloviny 19. stoletı.́ Zahrnuje jak litinu uměleckou, tak výrobky každodenního použití. Moderní technologie odlévání pozvedly blanenskou litinu na světovou úroveň. Salmovské železárny se staly největším producentem litiny v habsburské monarchii a své výrobky vyvážely do celého světa.

Slavné historické osobnosti

V 19. století sloužil zámek jako letní sídlo jeho majitelům – rodu Salmů. Nacházely  se zde byty jejich přátel a významných zaměstnanců železáren. V této době zde pobývaly slavné osobnosti jako Josef Dobrovský objevitel býčisklaského pokladu Jindřich Wankel, či malíř Josef Mánes. Několik let tu žil také chemik a hutní odborník Karl Reichenbach, který se zasloužil o odlévání velkých figurálních plastik v salmovských železárnách. Významné osobnosti jsou připomenuty v expozicích a zámeckých interiérech. Působení Karla Reichenbach připomíná také úniková hra v zámeckém sklepení. Odkazu starohraběte Hugo Františka Salma se bude věnovat připravovaná šifrovací hra v expozici umělecké litiny. Úniková hra bude otevřená od 15. 6., šifrovačka v průběhu letních prázdnin.

Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, Blansko
www.muzeum-blanenska.cz
info@muzeum-blanenska.cz
Tel.: 516 417 221 a 725 952 592