Obec je ze všech stran obklopena lesy, ve kterých se nachází množství lákadel pro návštěvníky regionu. Kromě houbaření je možno se projít po pěší naučné stezce, projet po cyklistických stezkách, navazujících na Jantarovou stezku, vedoucí směrem z Brna do Blanska. Dále je možné navštívit množství studánek, které jsou součástí lesnického Slavína, např. studánku U Huberta, U Aničky, U kukačky, U srnce, Kančí, Nad Doubskou, aj. Dále je možno navštívit spoustu pomníků a památníků, věnovaných významným, v těchto lesích působícím lesníkům a zakladatelům zmíněného lesnického Slavína. Snad nejznámějším je Máchův památník, nacházející se na nejvyšším bodě v okolí s výhledem směr Brno a při dobré viditelnosti lze spatřit i vrcholky Pálavských vrchů a dokonce i nejbližší vrcholky Alp.

V katastru obce se též nachází zřícenina Nového hradu, viditelná již ze silnice vedoucí od Lipůvky do Blanska nad obcí Svinošice, a Čertova hrádku, kolem něj vede turistická pěší stezka.

Díky poloze obce a kopcovitému terénu s poměrně velkým převýšením se návštěvníkům naskýtají krásné výhledy do okolní krajiny, především údolím řeky Svitavy, kde je vidět zámek v Letovicích a vrcholky Malého a Velkého Chlumu.

Přímo v obci, jejíž dostupnost je zajištěna autobusovým spojením ze 4 km vzdáleného okresního města Blanska, se nachází mnoho zajímavostí: kostel Nejsvětějšího srdce Páně, výletiště Bahňák s možností koupání a občerstvení, zvonička, která nám svým zvoněním připomíná poledne a klekání, budova bývalé továrny na keramiku, lesní hřbitov, kde se točil seriál Četnické humoresky.

V údolí řeky Svitavy je zvláštností Hradský tunel na železniční trase Brno–Svitavy, zapsaný na seznamu kulturních památek.

V polích nad obcí se nachází Hrubý lom, kde se těžil kámen pro stavby prvních obyvatel obce, a o kterém je zmiňováno i v učebnicích a skriptech vysokých škol jako o nalezišti otisků zkamenělin.

Z infrastruktury obce je třeba zmínit obchody s potravinami, hotel s restaurací a obecní hospoda a možnost stravování.

V obci se nachází budova základní školy a mateřské školy, obecního úřadu s kadeřnictvím, poštou a muzeem Olomučanské keramiky.

Ke sportovnímu vyžití je kromě již zmiňovaného výletiště Bahňák, sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm, nově zrekonstruovaným víceúčelovým hřištěm a pro děti jsou v obci vybudována dvě dětská hřiště.

Největší zajímavostí obce je však stálá expozice Olomučanské keramiky, která se nachází v již zmiňované budově Obecního úřadu.