Najdeme zde barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se vzácnými rokokovými varhanami, secesní budovu pošty a také řadu měšťanských domů. Okolní příroda pak hýří širokou nabídkou letní i zimní turistiky. Veškeré informace o dění ve městě najdou občané na stránkách tištěného Novoborského měsíčníku, v kulturním čtvrtletníku, na webových stránkách www.novy-bor.cz či fb profilu. O nejdůležitějších aktivitách pak přináší informace i pravidelný televizní magazín.

Nový Bor je dobré místo pro život

Město je každoročně připraveno sloužit svým občanům i návštěvníkům města. Pro všechny připravuje řadu kulturních, společenských a sportovních akcí, na které je společně zvou zaměstnanci města, sklářského muzea, turistického informačního centra, městské knihovny, společnosti Kultura Nový Bor, DDM Smetanka a další spolupracující subjekty.

Novoborské přírodní koupaliště nabízí možnost osvěžení i podmínky pro kempování, navíc poskytuje zázemí pro konání městských akcí Hurá prázdniny (28. 6.), Mariánskou pouť (16.-17. 8.) i Ahoj léto (7. 9.), jejichž program jistě ocení děti i dospělí.  Zamířit lze i do městského kina a divadla, v letních měsících je v provozu i oblíbené letní kino. Na novoborském náměstí pak společně přivítáme advent i nový rok. Město se zapojí do Dnů evropského dědictví, chrám Nanebevzetí Panny Marie bude hostit Český varhanní festival i čtyři adventní koncerty, jež budou vítanou příležitostí k rozjímání.

Nový Bor je městem skla

Sklo je pro město fenoménem, s nímž spojuje svou historii, a i v současnosti ho reprezentuje po celém světě. Za historií lze zamířit do sklářského muzea s unikátními sbírkami skla, současnost pak reprezentují sklářské dílny, ateliéry a galerie včetně skleněných artefaktů v ulicích města a centrálního prvku na novoborském náměstí, jež v posledních letech významně změnilo svou tvář. Po stopách sklářských řemesel se návštěvníci mohou také vydat po naučné stezce. Každé tři roky se město mění ve skutečnou světovou sklářskou metropoli díky pořádání International Glass symposia, jehož tradice započala již v roce 1982. Vedle výtvarných umělců z domova i ze zahraničí IGS vždy představí místní špičkové řemeslníky a sklářské firmy udržující tradici a zajišťující i budoucnost slavného fenoménu s názvem České sklo. Soutěž Řemeslo a umění ve skle tradičně doprovází městské Sklářské slavnosti.  Výstavu soutěžních prací bude možno do 15. 9. navštívit ve sklářském muzeu. Na ni pak naváže výstava rytého skla a s koncem roku i tradiční program Vánoce v muzeu.

Nový Bor, město hrdé na svou historii

Město si pravidelně připomíná významné historické události regionálního i republikového charakteru. Trvalými připomínkami pak jsou nově instalované pomníky T. G. Masaryka, mistra Jana Husa i účastníků Rumburské vzpoury. Ve třech dílech Dějin Nového Boru zachycuje místní historik PhDr. Vladislav Jindra dějiny města od původní obce Haida až do roku 1945. Několik knih historických fotografií, z nichž nejnovější město vydalo k 100. výročí vzniku Československa „Nový Bor v letech první Československé republiky“, je také poselstvím i pro příští generace. Knihy jsou k dispozici v místních knihkupectvích. K dialogu přímo vyzývá lavička Václava Havla v prostoru pod památnou lípou před budovou městského úřadu. U ní si budeme v letošním roce připomínat 30. výročí sametové revoluce.  Je vzpomínkou nejen na prvního polistopadového českého prezidenta, ale také na sklářského výtvarníka Bořka Šípka, který měl k městu úzký vztah. K evropským raritám patří Lesní hřbitov. I ten je připomínkou starých sklářských rodů, ale také významných válečných událostí.

 

 Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor, 47301, www.novy-bor.cz