Reprezentační novostavba však jen završila řadu panských sídel vystavěných na území Rájce během staletí. Těmi prvními byly dva dřevěné hrádky založené někdy v první polovině 14. století, patrně za vladyky z Rájce.

V roce 1763 zakupuje Rájec Antonín Karel Josef ze Salm-Reifferscheidtu a téměř ve stejné době pokládá základní kámen k nové zámecké stavbě. Jako autora projektu vybral vynikajícího italsko-francouzského architekta Marcela Amanda Canevala . Pro starohraběte Salma vypracoval plány na způsob francouzských letohrádků „mason de plaisance“, o jejichž francouzské orientaci svědčí i použití mansardové střechy.

Uprostřed Moravského krasu stál zámek s přísnými proporcemi, který si po staletí bez jakýchkoliv venkovních přestaveb zachoval svoji podobu do dnešní doby.

Zajímavosti z expozice

Rozsáhlá sbírka křišťálových pohárů z období manýrismu, jejíž velkou část vytvořili proslulí brusiči drahých kamenů na pražském dvoře císaře Rudolfa II. bratři Ambrosius a Octavius Miseroni.

Zámecká knihovna s více než 60 000 svazky v jedenácti jazycích patří k největším zámeckým knihovnám v České republice. Skládá ze tří sálů. Nejstarší a největší je postaven ve střízlivém empírovém stylu v první polovině 19. století.

Zámecký park byl založen už během výstavby samotného zámku v roce 1767. Původně se rozkládal pouze na svahu pod zámkem směřujícím k městečku, ve kterém bylo vybudováno jezírko se zděnou architekturou.
Dnes má park rozlohu 13 ha. Velmi hodnotná je sbírka kamélií, která obsahuje 400 odrůd a stále se rozšiřuje.
Park s partery na čestném dvoře před zámkem byl vytvořen až v 60. letech dvacátého století podle návrhu arch. Břetislava Štorma. 

Kontakt:
Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí
tel. 516 432 013, 723 398 968
e-mail: rajec@npu.cz
www.zamekrajec.cz
www.galeriekruh.cz