Městys Koloveč zve širokou veřejnost na významnou společenskou událost, kterou je přemílání bab na mladá děvčata v zázračném kolovečském mlýnu, jehož lopatky se opět roztočí po dlouhých pěti letech.

Tato vyhlášená místní lidová tradice ožije o kolovečské pouti 17. srpna 2019 od 13:00 hodin v přírodním areálu Stará cihelna v Kolovči.

„Chcete vidět na vlastní oči omlazovací účinky kolovečského mlýna nebo si je chcete přímo vyzkoušet? Nenechte si tedy ujít tuto vzácnou příležitost a přijeďte do Kolovče,“ vzkazují pořadatelé.

Účastnice omlazovací kúry navíc obdrží světově uznávaný a ceněný certifikát o přemletí.

„Milé dámy neváhejte, do Kolovče pospíchejte, ve mlýně se přemlít dejte, kosmetiku vynechejte. Zpět se vrátí mladá léta, všem neduhům bude veta.“  Václav Pergl

P R O G R A M

„přemílání starých bab na mladá děvčata v kolovečském mlýnu“

SOBOTA 17. SRPNA 2019

PŘÍRODNÍ AREÁL STARÉ CIHELNY V KOLOVČI

10.00  - 11.00  „Luční hity“- animační písničkový program pro děti se soutěžemi

11.00  - 12.00  „Mráček“ – vystoupení dětského chodského souboru

12.00  - 13.00  „Filmové  střípky“- hudební pořad složený z písniček stříbrného plátna

13.00  - 15.00  „Přemílání starých bab na mladá děvčata v kolovečském mlýnu“ – lidová taškařice

15.00  - 16.00 Hájenka – dechový koncert

16.00 – 17.00 projížďka kolovečského mlýna a mletí starých bab v městysi Koloveč

18.00  - 19.00 MALEVIL BAND Vladimíra Waldy Nerušila – koncert písní Waldemara Matušky

19.00  - 20.30 LORD – taneční zábava

21.00  - 01.00 UKRADENÝ VJECY – taneční zábava

Doprovodný program – hlavní program budou po celý den doprovázet pouťové atrakce, mobilní lanový park a skákací nafukovací hrad pro děti, výstava drobného zvířectva, prohlídky muzea techniky a řemesel a večerní laserová show.

Neváhejte a do Kolovče pospíchejte

Koloveč – Na otázky kolem chystané slavnosti odpovídá starosta Kolovče Ing. Václav Pergl.

Kolikátý ročník mlýna se letos bude konat?

V novodobé historii oslav kolovečského mlýna, tj. po roce 1989, se mlelo v Kolovči šestkrát a to v letech 1991, 1997, 2000, 2005, 2009 a 2014, takže letos se bude konat již sedmý ročník. Z dochovaných historických záznamů lze vyčíst, že přemílání bab na mladá děvčata v kolovečském mlýnu byl zpočátku masopustní zvyk. Až později se z něho stala lidová hra. Přemílání bab se prokazatelně uskutečnilo v letech 1929, 1934, 1937,1948,1949 a 1959. Důkazem toho, že se jedná o velmi starou lidovou tradici, je dochovaný dřevěný obraz – výjev z vlastního mletí v Kolovči z roku 1858. Věhlasnost zázračného kolovečského mlýna potvrzuje i verš, který uvedl ve svých Humoristických listech v roce 1879 Jan Neruda: „Máte-li kde starou pannu škaredou a zvetšelou, pošlete ji do Kolovče, oni Vám ji přemelou.“

Zpravidla po čtyřech letech, proč letos po pěti?

Přemílání bab na mladá děvčata se opakuje pravidelně, ale v různých intervalech. Jeho délka je závislá na kvalitě předešlého mletí. Když se mlelo kvalitně, tedy když byl mlýn řádně seřízen, mlel se „kvalitní materiál“ a obsluha mlýna byla ve formě, přemleté báby vydržely 10 let i déle. Pravý čas na mletí se pozná tak, že si přemleté báby začnou postupně stěžovat na různé zdravotní problémy a chtějí opět omládnout. Takový čas právě letos nastal.

Musí se mlýn po pětileté odmlce nějak zvláštně připravit?

Mlýn je po oslavě vždy rozebrán a uskladněn. Sestavení takto složitého zázračného mechanismu nemůže dělat každý. Jeho řádné seřízení, promazání, zkrátka jeho příprava na nové mletí, aby se povedlo, je ryze chlapská a velice odpovědná záležitost, která vyžaduje odbornost, zkušenosti, velké úsilí a hluboké znalosti, které se předávají z generace na generaci. Letos je mlýn opravován a sestavován pod odborným vedením Bohumila Cimburka a Josefa Šťastného.

Kolik lidí se podílí na organizaci tak velké slavnosti?

Samozřejmě že příprava této akce je organizačně náročná. Jsou do ní kromě členů zastupitelstva a zaměstnanců úřadu městyse Koloveč zapojeni účinkující herci, kteří již pilně nacvičují, místní spolky, které pomáhají s vlastní organizací a přípravou programu a také ostatní občané Kolovče. Nácvik samotné hry probíhá letos pod režijním vedením Martina Volfa s pomocí Karla Cozla a pod záštitou členů divadelního spolku Kolofantí.

Městys Koloveč
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
info@mestyskolovec.czwww.mestyskolovec.cz