pohled na Radnici od KalvarieZdroj: město Radnice

Radnice – městečko ležící na západním okraji Křivoklátské vrchoviny se prvně připomíná roku 1336, kdy jej král Jan Lucemburský spolu se Zbirohem, Týčkem, Mýtem a Újezdem prodal Rožmberkům. Ti vlastnili Radnice téměř sto let. Z dalších majitelů byli významní Černínové, za nichž byly Radnice roku 1570 privilegiem krále Maxmiliána II. povýšeny na město. Hrabě Kazimír Ferdinand z Kupferwaldu nechal zdejší zámek přestavět v barokním slohu. V 18. století získaly Radnice díky působení významných umělců barokní charakter. Roku 1758 se městečko stalo majetkem Šternberků, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Šternberkové podporovali české vlastence. Ve městě po dlouhou dobu působil kněz Antonín J. Puchmajer. V Radnicích se narodil teologický spisovatel Jakub Rafael Macan (1795-1849) či světoznámá zpěvačka Gabriela Roubalová (1843-1922), která pod uměleckým jménem La Boema okouzlovala celý svět a jejíž pamětní desku naleznete na budově zámku čp. 1. Jako podučitel zde pracoval v letech 1867-1871 slavný spisovatel Josef Kořenský, jehož pamětní deska je umístěna na domě čp. 239. Z Radnic pochází ing. Václav Kočka-Amort, odborný spisovatel a mecenáš muzea. Narodil se tu významný spisovatel a žurnalista Petr Fingal (1899-1940), jehož pamětní desku můžete vidět v Dědické ul. čp. 112. Jeho dílo obsahuje přes 300 povídek, 15 románů, 19 divadelních her a 2 sbírky básní. V letech 1884-1964 se zapsal do radnických dějin také stupenský rodák, skladatel Josef Bartovský, který zde strávil prázdniny v rodině svého tchána, učitele Hermana. Pamětní deska je umístěna na budově muzea. Na zdejší škole působila řada významných učitelů, z nichž vynikl řídící učitel Josef Hylák (1852-1919), spoluzakladatel zdejšího muzea a významný regionalista Radnicka. Věhlasná lidová léčitelka a diagnostička Božena Kamenická (1898-1996) zde léčila více než 20 let. Pamětní deska je na domě čp. 130, kde bývala její ordinace. Vrcholu svého rozvoje Radnice dosáhly v osmdesátých letech 19. století, kdy se staly přirozeným centrem oblasti. V této době v městečku žilo téměř 2400 obyvatel,
z nichž většina se živila sklářstvím nebo těžbou černého uhlí. K městu přináleží také osada Sv. Barbora.

kostel Sv. VáclavaZdroj: město Radnice
Kostel sv. Václava

Barokní stavba z roku 1720. Založen byl již roku 1384 – tehdy stával poněkud více do náměstí. V roce 1698 vyhořel. Oheň založen francouzskými žháři. V roce 1720 kostel znovu postaven hrabětem Kazimírem z Kupferwaldu a jeho ženou Ludmilou Konstancií, rozenou hraběnkou z Bubna a Litic.

sv. Jan Nepomucký, kašna a kostelZdroj: město Radnice
Pomník sv. Jana Nepomuckého

Sochu nechal zhotovit r. 1722 tehdejší majitel radnického panství Kazimír Ferdinand z Kupferwaldu, pán v Radnicích a Suchomastech a jeho manželka Ludmila Konstancie, roz. hraběnka z Bubna a Litic. Latinské nápisy na podstavci sochy jmenují sv. Jana Nepomuckého trvalým květem a patronem našeho království. Barokní památka je kamenickou prací, autor není znám. Socha stojí na bohatě zdobeném soklu a zednicky upraveném podstavci. Použitý materiál je pískovec. Socha byla v roce 2015 restaurována.

kašnaZdroj: město RadniceKašna na náměstí

Chráněná památka pochází asi z roku 1870. Ještě za první republiky z ní občané čerpali vodu do puten a voznic. Byla určena pro horní polovinu města. Od šedesátých let sloužila jako velká květinová mísa. V roce 2013 prošla kašna renovací.

Kalvárie s Křížovou cestouZdroj: město RadniceKaple Navštívení Panny Marie na Kalvárii

Barokní kostelík postavený nad městem v r. 1735 Janem Václavem, hrabětem z Bubna a Litic, jehož znak (uložený v městském muzeu) byl umístěn nad chrámovými dveřmi. Stavba byla pravděpodobně provedena dle plánů K. I. Dientzenhofera, o čemž svědčí jeho návštěvy v Radnicích v té době. Roku 1759 byl postaven oltář Panny Marie na Kalvárii od Jana, hraběte ze Šternberku a jeho manželky Josefy, roz. hraběnky z Kolovrat. O rok později byla postavena Křížová cesta na Kalvárii, která byla v letech 2012 až 2014 opravena a slouží k procházkám místních obyvatel. Nedaleko kostelíka se nachází objekt zvaný „Poustevna“ z roku 1735, který je v soukromém vlastnictví.

socha Jana HusaZdroj: město RadnicePomník Mistra Jana Husa

Tento pomník na náměstí Kašpara Šternberka patří k největším a nejlepším pomníkům v západních Čechách připomínajících slavnou dobu husitskou. Postaven byl v roce 1921 a je dílem plzeňského akademického sochaře Vojtěcha Šípa. Jeho slavnostnímu odhalení byl přítomen spisovatel Jan Herben. Jak je dokládáno nápisem na podstavci, na stavbě pomníku se podíleli dobrovolnými peněžními sbírkami radničtí občané. Pomník byl v roce 2015 restaurován.

SynagogaZdroj: město RadniceSynagoga a židovský hřbitov  

V Radnicích bývala v 19. století početná židovská obec s budovou synagogy a židovským hřbitovem za městem, na kterém se zachovaly náhrobky z konce 18. století. Stavba radnické synagogy pochází z konce 18. století. Od 2. světové války do roku 1990 sloužila jako autoopravna. Jako všechny malé synagogy měla i tato dva vchody. Hlavní pro muže a vedlejší ženský na galerii, která byla používána i jako zimní učebna. Ve východní zdi se zachoval výklenek, ve kterém byl vsazen svatostánek se svitky Tory. Dodnes se zachovalo torzo arkády, pod kterou jsou na stěnu namalovány dvě desky s prvními slovy všech deseti přikázání. Desatero je odborně restaurováno. Ve zdejší synagoze působil v letech 1843-1846 (jako na jediném působišti v Čechách) rabín Isaac Mayer-Weis-Wise. V roce 1846 odešel do USA, kde je znám jako zakladatel reformního judaismu a jeho osoba tam požívá velké vážnosti. V roce 1990 byl objekt navrácen Židovské náboženské obci
v Plzni, která jej v roce 1992 prodala ZO ČSOP Radnice. Od té doby probíhá neustále rekonstrukce objektu. V roce 1994 prohlásilo Ministerstvo kultury radnickou synagogu za kulturní památku ČR. Dnes v objektu sídlí Ekocentrum, které se zaměřuje na výchovu v oblasti ochrany přírody. Nedílnou součástí činnosti je pořádání různých kulturních akcí, výstav a besed pro veřejnost.

náměstí Kašpara ŠtemberkaZdroj: město Radnice

Ve městě je možnost ubytování v hotelu Hůrka, ve kterém je k dispozici hostům restaurace s venkovní terasou. Další možnosti k občerstvení nabízí múzická kavárna La Boema, restaurace Na Trucovně či vinárna u Růže. Turisté mohou posedět u kávy v cukrárně Coscafe na náměstí Kašpara Šternberka.  

fotbalové hřištěZdroj: město Radnicefotbalové hřiště

V Radnicích je možné ke sportování využít tenisové kurty. Tradici zde má fotbal.  Oddíl bojuje v druhé nejvyšší krajské soutěží v 1. A. třídě. Sokol, který funguje ve městě již 150 let sdružuje kromě fotbalu, stolní tenis, florbal a také tenis.  

letní scéna za rybníkemZdroj: město Radniceletní scéna

Dlouhou a úspěšnou historii zde mají divadelní ochotníci. Ve městě jsou velice aktivní. Za celou dobu fungování posbírali mnoho úspěchů. Každoročně v měsíci květnu pořádají divadelní přehlídku pro děti Dráček a v podzimních měsících se diváci těší na tradiční Radnickou divadelní přehlídku. V letních měsících je hojně využívaná Letní scéna za rybníkem, ve které se konají různé kulturní akce, jako jsou divadelní představení, letní kino pod širým nebem, nebo také tradiční country a folková přehlídka Radnické sedlo. Největší kulturní akcí jsou každoročně Radnické třídenní slavnosti probíhající v červnu. Nechybí na nich vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, prezentují se místní spolky, a také minipivovary, vystupují různé hudební skupiny. V květnu se konají Floriánské hasičské slavnosti či turistický pochod z Radnic libštejnskými hvozdy. Radnice si v letošním roce připomínají různá kulatá výročí. Milníkem Radnic je 450. výročí povýšení na město, 100 let fotbalu a také kina, 150 let Sokola a 170 let nepřetržité činnosti místních ochotníků.  Bohužel, vinou koronavirové pandemie je většina akcí přesunuta na příští rok. Pravidelně s koncem prázdnin se v Radnicích konají taneční kurzy pro mládež, které vrcholí koncem listopadu závěrečnou taneční lekcí. To se již město chystá o první adventní neděli na příchod vánočních svátků. Na náměstí probíhají adventní trhy, v kostele sv. Václava kulturní vystoupení a vrcholem je rozsvícení vánočního stromu. V Radnicích se stalo tradicí, že před muzeem Josefa Hyláka vyroste betlém, který je zvláštní tím, že se na jeho vzniku podíleli samotní občané města. Každý rok se navíc rozroste o jednu významnou osobnost spjatou s městem. V loňském roce se slavnostně odhalila postava bývalého učitele a historika pana Reného Kellera. Adventní čas vyvrcholí krátce před Štědrým dnem koncertem Žihelského smíšeného pěveckého sboru. Nesmíme také zapomenout na celodenní Radnický masopust. Od dopoledne probíhají masopustní trhy. Následně se různé pestrobarevné masky vydají na pochod městem, aby celý den byl zakončen večerní masopustní merendou v Sokolovně. 

expozice hornictví v muzeuZdroj: město Radnicehornické muzeum

Ve městě sídlí Infocentrum s nejstarším muzeem v okrese Rokycany, nesoucí název po spoluzakladateli, místním učiteli Josefu Hylákovi. Návštěvníci si v muzeu mohou prohlédnout expozici o lidové léčitelce Boženě Kamenické. Dozví se zajímavosti o historii sklářství, pivovarnictví a hornictví na Radnicku. Za návštěvu určitě stojí prohlídka pivovarských sklepů. V okolí Radnic se nachází nádherná příroda, kterou mohou turisté využít k procházkám či cyklistickým vyjížďkám. Třeba k řece Berounce, která protéká nedaleko odsud. Za městem se nachází zatopený lom Ovčín s bohatým paleontologickým nalezištěm. Lom v současné době slouží ke sportovnímu rybolovu. 

Konec konců přijeďte se do Radnic podívat osobně. Určitě se Vám bude u nás líbit a odvezete si domů spousty nezapomenutelných zážitků.

Město Radnice
nám. Kašpara Šternberka 363
338 28 Radnice
tel.: 371 795 234 
e-mail: mesto.radnice@mesto-radnice.cz
www.mestoradnice.cz