Rádi bychom Vás pozvali do zámeckého parku. Zámecký park s barokními sochami láká návštěvníky již řadu let a není divu, neboť Lysá nad Labem patří z hlediska historického i urbanistického vývoje k velice významným českým městům. Počátky Lysé spadají do raného středověku. Lysá je však nejvíce známa a spojována s významnou osobností českého baroka, milovníkem umění, mecenášem, hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, jemuž vděčíme za umělecký odkaz, který nám zde zanechal. Co se týče historie parku, v druhé polovině 17. století se v souvislosti s přestavbou a rozšířením zámku začala budovat barokní zahrada. Libosad se poprvé připomíná v roce 1696. V té době zde byly letohrádek, střelnice a závodiště pro hry. Úpravou zdejší zámecké zahrady se hrabě František Antonín Špork intenzivně zabýval v roce 1733, kdy objednal soubor soch. Zámecký park se sochami žáků Braunovy školy je srovnatelný s řadami alegorií v Kuksu. Lyský cyklus dvanácti měsíců, ročních období, Dne a Noci, přírodních živlů a světadílů nemá ve světovém sochařství obdoby. Zatímco se budou dospělí kochat krásami kamenného díla, děti se zatím mohou vydovádět mezi labyrintem a bludištěm. Z francouzské části zámeckého parku se procházkou dostanete do anglické části, kde Vás překvapí další zajímavosti. V Bludnici (anglická část) naleznete houboviště, broukoviště a včeloviště. Jedná se o dřevěné prvky, které jsou citlivě zakomponovány do zámeckého parku. Houboviště a včeloviště jsou součástí naučné stezky „Krajinou Rudolfa II“.

Zdroj: Město Lysá nad Labem

Jistě Vás bude zajímat i barokní zámek s kaplí sv. Tří králů z roku 1729, který je v současné době využíván jako domov pro seniory. Jižně od zámku byl postaven na místě starší gotické stavby v roce 1753 komplex klášterních budov pro mnichy Augustiniány. Objekt je využíván jako archiv. Výraznou dominantou je kostel sv. Jana Křtitele z 18. století. Ať přijíždíte z kterékoliv strany po silnici nebo železnici, nemůžete přehlédnout jeho 55m vysokou věž. Slavnostní vysvěcení se konalo v roce 1741 a není bez zajímavosti, že jej vysvětil biskup pražský, kanovník svatovítský v jedné osobě, hrabě Jan Rudolf Špork, synovec Františka Antonína Šporka.

Původně jako špitál pro přestárlé byla v roce 1754 postavena budova uzavírající jihozápadně náměstí Bedřicha Hrozného. Dnes je zde instalováno muzeum orientalisty, lyského rodáka, profesora Bedřicha Hrozného. Tento vědec se proslavil zejména rozluštěním jazyka starověkých Chetitů.

Zdroj: Město Lysá nad Labem

Z rozsáhlé palety kulturních a historických památek nelze neupozornit na barokní radnici, která byla dostavěna v roce 1747.

V současnosti je Lysá známa především Výstavištěm, které pořádá v průběhu roku řadu tematicky zaměřených výstav. Další zajímavostí je dostihové závodiště, kde nejznámější dostih je pořádán každoročně 1. května.

Okolí Lysé nabízí možnost zajímavých výletů. K vidění je zde například přírodní skanzen v Přerově nad Labem, malebná vesnička Byšičky, vystavěná ve tvaru okrouhlice, středověká vesnička vybudovaná firmou Botanicus v obci Ostrá nebo zámecký areál Bon Repos.

Zdroj: Město Lysá nad Labem

Poloha města umožňuje pěší turistiku a nenáročnou cykloturistiku, vhodnou i pro rodiny s dětmi, do ostatních regionů – například Brandýs nad Labem – Poděbrady. Naučná stezka mezi Lysou nad Labem – Čelákovicemi je volena tak, aby zahrada zahrnovala většinu pozoruhodností této části našeho okolí.

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem, 

https://mestolysa.cz/cz