Památek, které jsou během hlavní turistické sezóny dostupné, je celá řada. Mírovému náměstí vévodí gotická radnice se svojí bílou věží. Uprostřed náměstí se tyčí Sloup Nejsvětější Trojice z osmnáctého století. Naleznete zde také kostel Povýšení sv. Kříže a kašnu tzv. Šlikovský rybník. Nejužší Katovou uličkou můžete projít na městské hradby, které jsou spolu s Žateckým barbakánem, hradem a Mikulovickou branou součástí městského opevnění. Na Špitálském předměstí stojí kostel Stětí sv. Jana Křtitele a zde začíná nábřeží Maxipsa Fíka. Po něm se můžete vydat procházkou okolo řeky až ke Kadaňskému stupni, nad kterým se po visuté Lávce Víta Brandy dostanete k františkánskému klášteru – sídlu městského muzea. Rozsáhlý areál kláštera nabízí možnost relaxace v zahradách, lze navštívit domácí zvířata nebo se poučit u pozorovacího úlu. Zdejší včelku si můžete adoptovat a na podzim dostanete skleničku medu.

Zdroj: Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace

Od kláštera vede cesta na Svatý vrch s jeho 16m vysokou rozhlednou, vystavěnou na přelomu 19. a 20. století.

Po překročení řeky směrem na Žatec lze dojít ke stolové hoře Úhošť, která je od roku 1974 významnou přírodní rezervací. Na svazích jsou přirozená lesní a stepní společenstva, v uvedené lokalitě se nachází až 1 000 druhů rostlin z 3 000 evidovaných v ČR.

Pod Kadaní si Ohře vytvořila hluboký kaňon v rulových horninách, dnes zčásti zatopený Nechranickou přehradou – tzv. Želinský meandr. Tento pozoruhodný geomorfologický jev, zaklesnutý meandr řeky, je poslední zachovalou ukázkou původního charakteru středního toku  řeky Ohře a je od roku 1992 vyhlášen přírodní památkou. Další zajímavost, roztroušené balvany nad pravým břehem řeky, tzv. Sluňáky, vznikly při kaolinickém zvětrávání, pravděpodobně již v průběhu druhohor.

Zdroj: Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace

V letech 1961 – 1968 byla mezi městy Kadaň Žatec na řece Ohři vybudována vodní nádrž Nechranice, která má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě – 3 280 m. Vodní plocha má rozlohu 1 300 ha. Přehrada se stala oblíbeným rekreačním cílem, vhodným zejména pro rybaření a vodní sporty.

Samotné město i jeho okolí protíná množství cyklostezek. Milovníci cyklistiky si mohou v Turistickém informačním centru zapůjčit jízdní kola i elektrokola. K dispozici jsou pánská, dámská i dětská kola. Elektrokolo máme dámské a pánské. Samozřejmostí jsou veškeré doplňky jako přilby, brašny na kola, dětské sedačky atd. Lze zde dobít i vlastní elektrokolo.  

Zdroj: Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace

 

Kontakty: Kulturní zařízení Kadaň, p.o.

www.kultura-kadan.cz, www.kadan.eu, https://www.facebook.com/kulturavKadani/, infocentrum@kultura-kadan.cz