V roce 1984 úřednickým rozhodnutím byla obec Petrovice násilně připojena k obci Sloup a z vesnice se stala osada. Nastal útlum, nezájem občanů, vylidňování obce. Bez souhlasu místních byl prodán objekt školy, zavřela se farnost, a v Petrovicích zanikla samostatná radnice. Petrovice byly ze dne na den jako ryba bez vody, tedy nastala poloprázdná vesnice bez života. Změnou poměrů ve společnosti se semkla celá vesnice a při první možnosti byla zvolena nová samospráva a lidé v Petrovicích mohli opět rozhodovat sami o sobě. Trvalo to ale dlouhých dvacet pět let.

Dnes jsou Petrovice krásnou vesnicí, kde byl obnoven chod radnice, fungující školství a duchovní život. Dochází k obnově veřejných ploch a krajiny.

Lidé drží spolu a vytváří si podmínky k životu prostřednictvím bohatého spolkového prostředí. Bylo obnoveno podnikání v provozovnách v minulosti zavřených. Zemědělci tvoří neoddělitelnou součást obce a jsou funkčním celkem v širokém okolí.

Hasiči obce (výjezdová jednotka) se Sborem dobrovolných hasičů (příkladná činnost s mládeží), Sportovní klub požárního sportu, Oddíl šachu, Sokol Petrovice, Oddíl malé kopané, stolního tenisu, Místní organizace rybářů, myslivecké sdružení, Klub seniorů. Také včelaření se v Petrovicích předává z generace na generaci. Dále v obci aktivně pracuje v agroturistice Jezdecký oddíl nebo při místním kostele máme Chrámový sbor. V petrovických spolcích a sdruženích se potkávají všechny generace.

Petrovice leží hranici Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a protínají ji dvě turistické a dvě cykloturistické značky. Každoročně sem zavítají stovky turistů, kteří tak mohou docenit jednotný vesnický charakter zástavby, opravené památky a vlídnou útulnost obce. Příjemné chvíle mohou návštěvníci obce strávit třeba v nově zrekonstruovaném penziónu U Hraběnky. Penzion nabízí kromě pohodlného ubytování i další služby pro relaxaci duše i těla. Návštěvníci si zde mohou odpočinout a načerpat další síly. Hostům je k dispozici wellness s vířivou vanou, saunou a infrastrukturou. Obec zajišťuje mnoho propagačních materiálů a turistům jsou k dispozici tenisové kurty s umělým povrchem. Kromě pěší turistiky a cykloturistiky, se návštěvníkům Petrovic nabízí ještě jeden nezapomenutelný zážitek - jízda na koni. Místní jezdecký oddíl pod vedením Ivany Novotné organizuje romantické poznávací projížďky po okolí. Malebná petrovická zákoutí lze spatřit i z koňského sedla. A na koních se mohou turisté vydat také do nedalekého Moravského krasu. Agroturistika ve spojení. Obec – penzion – jezdecký oddíl tvoří fungující celek, který se podílel na záměrech obnovy venkova v podobě vybudování odpočívacích míst v obci pro turisty a vybudování Infocentra a informačních tabulí s možností porovnat dnešní stav a zákoutí obce s historií a ohlédnutím do minulosti. Petrovice jsou spojnicí pro cyklotrasy s možností využití také nového sportovního areálu k aktivnímu sportu – tenis, volejbal, nohejbal, košíková, malá kopaná. 

Kamenný mlýn

Nad Petrovicemi se majestátně tyčí bývalý větrný mlýn z roku 1855. Dnes slouží především k rekreaci převážně zahraničních turistů. Tento mlýn patří k dominantám Petrovic. Kruhová kamenná stavba mlýna, měla původně střechu krytou šindelem. Zajímavostí je, že se celá střecha i s obrovskými šestimetrovými lopatami otáčela. V roce 1920 byly lopaty a celé vnitřní vybavení odstraněny a ve vedlejší dřevěné kůlně byl spuštěn motor na plyn. Od té doby přestal mlýn pracovat na větrný pohon. Přesto se mu dodnes mezi místními říká „Větřák“.

Kostel

Dominanta vesničky Petrovice v Moravském krasu – římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla. Nachází se v jižní části trojúhelného středu obce, návsi, v jejím nejvyšším místě. Kostelík od pradávna obklopoval hřbitov, který byl vymezen oválnou kamennou zdí. Z té se po rozšíření areálu hřbitova zachovala převážně její západní část. Rozšíření hřbitova jihozápadním a jižním směrem velmi podstatně narušilo terénní pozůstatky tvrze, které se nachází necelých 40 m jihozápadně od kostela.