Hvožďany se rozkládají na trojmezí krajů – Středočeského, Jihočeského a Plzeňského v podhůří jihozápadních Brd.

Jméno obci dal obci bývalý brdský pralesní hvozd.

Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1352. S farním kostelem a později i školou se staly Hvožďany přirozenou spádovou obcí pro okolní vesnice.

V současné době tvoří správní území obce Hvožďany, Leletice, Vacíkov, Roželov, Mýta, Planiny a Roželov. Obec získala v roce 1995 obecní znak a právo používat obecní prapor, který je tvořen třemi barevnými pruhy (zelená, bílá, žlutá).

 Hvožďansko se svými podbrdskými vesničkami, které odnepaměti lákají návštěvníky a jsou vyhledávaným místem pro rekreaci a také jako výchozí místo pro další toulky okolní kouzelnou přírodou a krajinou. Nad obcí se tyčí bájný vrchol Třemšína a zdejší lesy jsou houbařským rájem známým široko daleko. Za návštěvu určitě stojí hvožďanský kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa, kaple ve Vacíkově a Pozdyni. Při svých toulkách brdskými lesy narazíte na Arcibiskupský zámeček na Mýtech, bývalé letní sídlo pražských arcibiskupů, a místo, kde byl internován kardinál Josef Beran. Na dohled od Petráškovy hory se rozkládá lovecký zámeček hraběte Eduarda Pálfyho, kolem kterého vede naučná stezka věnovaná těžbě zlata v nitru Petráškovy hory u Vacíkova. Turisté se mohou vydat dále do brdských lesů, aby tak spatřili Železnou pannu, litinovou sochu Panny Marie v kamenném výklenku, která je připomínkou, že zde 8. října roku 1880 na přímluvu Panny Marie šťastně vyvázl majitel panství hrabě Pálffy, který byl postřelen pytláky a zachráněn.

Při svých výletech můžete dočerpat síly a občerstvit se v pohostinství na návsi ve Hvožďanech nebo v pohostinství „Vagon“ u hvožďanského koupaliště, ve Vacíkově v restauraci u Lišáka.

Na viděnou v kraji pod Třemšínem!!!

 Více informací Obec Hvožďany, 26244 Hvožďany 80, www.hvozdany.cz