Významný vstup Opočna do historie nastává až ve 14. století založením gotického hradu s městečkem. Hrad byl v roce 1425 dobyt a pobořen sirotky a přítomností husitů město značně utrpělo. Vlivem pozdně gotické stavební činnosti dochází k jeho obnově. Z této doby se uchovala mohutná kulatá věž zvaná hladomorna a zbytky opevnění. Na konci 15. století získal Opočno významný český šlechtický rod Trčků z Lípy.

V 16. století Trčkové uskutečnili přestavbu hradu na renesanční zámek s arkádovým nádvořím. V roce 1634 bylo Opočno Trčkům konfiskováno a přešlo do majetku rodu Colloredo.

Státní zámek Opočno

Památkové zóně Opočna dominuje renesanční zámek, který byl vybudován na místě středověkého strážního hradu. V jeho interiéru jsou umístěny bohaté sbírky obrazů, zbraní, národopisných exotik a loveckých trofejí.

Historické centrum, park a obora

Opočno láká i na procházky uličkami starého města, rozlehlým údolním parkem s rybníky a rozeklanými skalními útvary či na toulky zámeckou oborou, kde se prohání vysoká zvěř.

František Kupka, nejslavnější opočenský rodák

V Opočně se narodil jeden z nejvýznamnějších malířů 20. století František Kupka, který je považován za zakladatele abstraktní malby. Na prvním zámeckém nádvoří můžete navštívit stálou expozici reprodukcí jeho děl.

Stálá expozice Opočno v zrcadle času

Dům čp. 55 je jedním z nejstarších ve městě. Nachází se v sousedství zvonice a Mariánského kostelíku. Vedle informačních panelů, fotografií, ilustrací a trojrozměrných exponátů z historie města se v něm návštěvník může seznámit i s domem samotným, který je vzácným historickým exponátem.

Koupaliště a kemp Broumar

Koupaliště a kemp na březích rybníku Broumar jsou ideálním místem pro rodinnou dovolenou. Nabízí velký a dětský bazén, tenisové a beach volejbalové kurty, plavby po klidné hladině rybníku a spoustu dalších aktivit.

Město Opočno
Informační centrum Opočno, Kupkovo náměstí 247, Opočno
tel. +420 494 668 111, tic@opocno.czwww.opocno.cz