Původní skate hřiště bylo odstraněno z důvodu končící životnosti a stávající překážky byly vyměněny za větší množství nových modernějších prvků.

Dřívější plechové rampy nahradil betonový povrch. Předností hřiště je velká rozloha i rozmanitost povrchů.

„Ve Škoda sport parku bylo na ploše o výměře 1490 m2 postaveno jedno z největších skate hřišť v Čechách. Původní kovové již nevyhovující překážky byly nahrazeny moderními prvky a nově zde vznikl prostor pro začínající a děti,“  uvedl starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

Stavba skate hřiště byla realizována v období červen 2018 – březen 2019. Během dubna a května probíhaly terénní úpravy.

Nové překážky jsou navrženy ve stejném duchu jako je betonový bowl, který je součástí Škoda sport parku od roku 2017. Aby se bowl se skate hřištěm dobře propojily, byly realizovány terénní úpravy, které zvýšily komfort i bezpečnost užívání.

„Stavbu hradil obvod kompletně z vlastního rozpočtu  a do skate hřiště investoval více než 7 mil. korun. Škoda sport park se snažíme neustále modernizovat a vycházet vstříc požadavkům uživatelů. V loňském roce byla například revitalizována a prodloužena in-line dráha, která nyní měří 547 metrů,“ prozradil místostarosta obvodu Jan Fluxa.

„Do areálu se od roku 1999 do dnešního dne investovalo celkem 43,7 mil. Kč,“ doplnil starosta Aschenbrenner. Slavnostní otevření skate hřiště se uskutečnilo dne 5.6.2019. Po přestřihnutí pásky a přípitku následovala exhibiční show za doprovodu DJ a volná zábava.

Více informací o sportovním areálu na webu

Slavnostní otevření skate hřiště ve Škoda sport parku dne 5.6.2019

Slavnostní otevření skate hřiště ve Škoda sport parku dne 5.6.2019

ŠKODA SPORT PARK - multifunkční sportovní areál Malostranská, Plzeň
www.skodasportpark.cz