Městys se dříve jmenoval pouze Chlumec. Současný název městyse pochází teprve z poloviny 19. století, kdy se dosavadní Chlumec odlišil od svých jmenovců přídomkem Vysoký.
Dominantou městyse i celého okolí je hrad ze 13. století, vystavěný na strmém vrchu (532 m n. m.), později renesančně upravený. Od roku 1474 byl majetkem Lobkowiczů. Monumentální, zdaleka viditelný hrad, tvoří neodmyslitelnou dominantu krajiny jižně od Sedlčan.  Městys Vysoký Chlumec a osady Víska, Vápenice, Hrabří,  Hradce, Jezvina, Bláhova Lhota a Pořešice, které k Vysokému Chlumci patří, jsou historicky spojeny s hradem.  Přáli bychom si probudit Vaši zvědavost do té míry, abyste k nám  přijeli na návštěvu. Přesvědčit se nejen o kráse okolní krajiny, kulturních a historických zajímavostech, ale i o současnosti, kterou tvoří lidé, kteří si váží dědictví předků, opírají  se o vlastní schopnosti a vytvářejí cenné hodnoty pro budoucí generace.

Skanzen Vysoký Chlumec
V malebném údolí Libíňského potoka ve Vysokém Chlumci se rozkládá přírodní areál stejnojmenného skanzenu. Zavede vás do prostředí venkova našich předků, seznámí s lidovým stavitelstvím středního Povltaví a umožní vám nahlédnout do způsobu života a hospodaření na vesnici. Najdete tu roubené zemědělské usedlosti, hospodářské stavby, špýchary, technické objekty na vodní pohon, kříže, včelíny i holubník. Většina z nich pochází z období od poloviny 18. po 20. století, ale některé stavby jsou podstatně starší. Skanzen vás provede i černou kuchyní, uvidíte obydlí středního sedláka a budete moci prozkoumat, jak vypadal špýchar zevnitř či jak vlastně fungovala mlýnice. Každoročně se tu také konají tematické výstavy, tradiční Masopust, Den řemesel či Folklorní den, takže o zábavu je tu skutečně postaráno!

KONTAKT:
Muzeum vesnických staveb Středního Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec
tel.: +420 733 371 546 (v sezoně),
+420 318 633 138 (mimo sezonu do sídla muzea)
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz/cz/skanzen-vysoky-chlumec

Hrad Vysoký Chlumec
Podle pověsti si jeho umístění tady vydobyly samy pekelné mocnosti. Čerti totiž každou noc přenášeli na nejvyšší kopec vše, co dělníci jinde přes den postavili. Vysokochlumecký hrad, který ve 14. století vyrostl na vrchu Chlumec, je dominantou celého Sedlčanska. V dobách své největší slávy bylo chlumecké panství jedním z největších v Čechách a dočkalo se i renesančních úprav. Na rozdíl od řady historických staveb obdobného charakteru se  v jeho komnatách nezastavil čas. V současnosti hrad slouží svému původnímu účelu,  a sice obývání. Jeho majiteli jsou manželé Arco – Zinneberg, kteří v roce 1998 koupili hrad   od šlechtického rodu Lobkowiczů. Jak vypadá současný život na hradě, se tak přímo nedozvíte, můžete si ho ale představovat zvenčí, hrad není veřejnosti přístupný.

Pivovar Vysoký Chlumec
První zmínky o vaření piva ve Vysokém Chlumci pocházejí již z roku 1466. A pivo se tu vaří dodnes! V současné době pivovar patří pivovarnické skupině Pivovary Lobkowicz a.s. a jak se tu pivo vaří, na to se můžete přijít podívat. Čeká na vás varna, spilka i ležácké sklepy.

KONTAKT:
Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
262 52 Vysoký Chlumec 29
info@pivovar-vysokychlumec.cz
www.pivovar-vysokychlumec.cz
OBJEDNÁVKA EXKURZÍ NA TEL.: 318 401 311

INFORMAČNÍ CENTRUM
Informační centrum naleznete v budově úřadu městyse Vysoký Chlumec, která kdysi sloužila jako správní budova bývalého rozsáhlého lobkowiczkého panství.
V infocentru si můžete zakoupit upomínkové předměty s motivy městyse, turistické známky, vizitky, nálepky, magnetky, mapy a propagační předměty pivovaru. Zároveň zde mají pro Vás připraven bezpočet propagačních materiálů turistických zajímavostí z oblasti Středních a Jižních Čech.

KONTAKT:
Infocentrum Vysoký Chlumec
262 52 Vysoký Chlumec 14
tel.: +420 318 865 574
www.vysokychlumec.cz
www.facebook.com/vysokochlumecko
www.vysoky-chlumec.cz
www.facebook.com/vysokychlumec