Jince jsou přirozenou turistickou bránou do centrální oblasti Brd a vychází se odtud na výlety, které začínají zdoláním vrchu Plešivce (654 m). Na tomto kopci se nacházejí pozůstatky nejrozsáhlejšího hradiště z doby bronzové a železné. Plešivec je opředen mnoha bájemi, podle nichž tu můžete potkat obry a čerty, kteří na severním vrchu mají svoji kazatelnu, ale hlavně tu sídlí vládce brdských lesů - Fabián.

Historii Jinec symbolizuje i městský znak, na kterém je vyobrazeno právě hradiště na Plešivci, trilobit z místních nalezišť a zkřížené cvočky,  jejichž výroba byla zdrojem obživy našich předků.

Tímto krásným koutem městyse Jince prochází naučná stezka „Z Jinec na Olymp Brd“. Sedmnáctikilometrové putování nabízí pohled do historie bývalého jineckého zámku, odhalí život na dně prvohorního moře a další zajímavosti. 

Za zmínku stojí vysoká dřevouhelná huť Barbora postavená roku 1806 majitelem panství hrabětem Rudolfem Vrbnou, dnes technická památka evropského významu. Objekt Barbory prochází od loňského roku rozsáhlou rekonstrukcí a vstup zatím není umožněn.   

V Jincích se mohou turisté zastavit u rodného domku geniálního houslisty Josefa Slavíka (1806-1833) nazývaného Český Paganini, a u jeho pomníčku při hlavní komunikaci.  

Další pamětihodností je kostel sv. Mikuláše se hřbitovní zdí, jež je kulturní památkou. První zmínka o existenci kostela je z r. 1360.  

Návštěvníci se mohou v Jincích zastavit a ubytovat v penzionu Eška na náměstí, kde vaří vlastní pivo pivovar Malý Janek, v Ermi Hotelu na Královkách či v hotelu Kratochvíl u železniční stanice.  

V letních měsících je v provozu oblíbené přírodní koupaliště.  

Nedaleko městyse Jince se v lesích ukrývá zřícenina hradu Valdek.

www.jince.cz