Historické jádro tvoří náměstí se zámkem. Náměstí bylo založeno v roce 1475. Radnice s renesančním portálem v průjezdu patří spolu s kašnou z roku 1694 a sochou sv. Václava z roku 1872 k nejcennějším historickým památkám.

 Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek….

úvodní nápěv známé písně připomíná jeden z nejvýznamnějších architektonických souborů naší země. Tovačovský zámek jistě stojí za pozornost veřejnosti. Jeho interiéry jsou přístupné veřejnosti od dubna do října stejně jako výstup na ochoz Spanilé věže, odkud je vidět nejen celé město, ale i širou hanáckou rovinu s lemujícími vrchy na horizontu.

Zdroj: archív Města Tovačov

Kromě zámku je možné ve městě najít řadu dalších historických nebo přírodních artefaktů.

Naučná stezka k prusko-rakouské válce 1866, resp. k její poslední bitvě, která se odehrála u Tovačova 15. července 1866, vede katastrem celého města. Ústřední pomník, největší dochovaná památka k této události, se nachází asi 400 m za městem směrem na Olomouc. Mohyla s pískovcovým katafalkem a vojenskými emblémy byla odhalená už v roce 1867. Prusko-rakouská válka je každoročně připomínána při vycházkách po naučné stezce vždy v polovině července. 

Zdroj: archív Města Tovačov

Židovský hřbitov a obřadní síň, která byla postavena v roce 1889, leží sice mimo historické jádro, ale po dohodě je možné zhlédnout jak hřbitov, tak vnitřní expozici síně, věnovanou posledním majitelům tovačovského panství – Gutmannům, ale i historii židovské komunity v Tovačově.

Zdroj: archív Města Tovačov

Farní kostel sv. Václava byl postaven v letech 1788 – 1793 na místě původního gotického kostela. Na jeho stavbě se podíleli především tehdejší majitelé panství – Kuenburgové, jejichž hrobky se nachází v kryptě pod kostelem. Na sv. Václava (28.9.) se v Tovačově každoročně konají hody, které jsou odkazem nejen na stejnojmennou farnost, ale i na hanáckou tradici.

Zdroj: archív Města Tovačov

Tovačovská jezera se nacházejí jihovýchodně od města, nedaleko soutoku řek Moravy a Bečvy. Jejich celková rozloha činí 328 ha. Na jezerech probíhá těžba štěrkopísku. Na části jezera sever je dovolené řízené koupání v letních měsících. Přírodní podmínky tohoto území tvoří příznivé prostředí pro řadu rostlin a živočichů.

Zdroj: archív Města Tovačov

Tovačovské rybníky sahají do dávné minulosti. S jejich zakládáním začal už v polovině 15. století Jan z Cimburka. V jeho díle pak zdárně pokračovali páni z Pernštejna. V současné době se v katastru města nacházejí rybníky čtyři – Hradecký (154 ha), Kolečko (5,6 ha), Křenovský (16 ha) a Náklo (6 ha). Na největším – Hradeckém, se každoročně v říjnu koná slavnostní výlov.

Zdroj: archív Města Tovačov

Každoroční akce v Tovačově:

30.4. – Pálení čarodějnic
červen – Swingový večer na zámku
18.7. – vycházka po bojišti 1866
26.7. – loutkové divadlo
15.8. – Středověký den
26.9. – 28.9. – Svatováclavské hody
17.10. – 18.10. – výlov Hradeckého rybníka
prosinec – Vánoce na zámku

 

Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov, 581 706 951, web: www.tovacov.cz

Zámek Tovačov, Cimburkova 2, 751 01 Tovačov, 723 334 794, web: http://zamek.tovacov.cz, e-mail: zamek@tovacov.cz