Název města je odvozen od původní činnosti, dolování antimonu a zlata (červená krásná ruda – hora v původní slovanštině důl). Přídomek „nad Vltavou“ byl zaveden v roce 1907, aby byla vyloučena záměna s dvěma dalšími stejně nazývanými obcemi v Čechách.

Přesnou dobu vzniku městečka neznáme, ale první zmínka je z roku 1341, kdy se připomíná jako královské horní město. K jeho rozkvětu přispěla těžba. Zlato z krásnohorských dolů bylo použito i na výrobu svatováclavské koruny. Už ve 13. století se u nás těžilo zlato rýžováním. Krásná Hora byla založena pod vrchem Strážník, který býval důležitým strážním místem na župní hranici velké župy kamýcké.  Na náměstí se konaly významné výroční trhy. Nejvýznamnější architektonickou památkou je kostel Sv. Mikuláše, z dalších pomník padlých v 1. světové válce, pomník letců, na náměstí je památný korec na obilí, morový sloup a radniční věž.  Na městském úřadě je od loňského roku otevřené malé muzeum „Pravěk až středověk Krásnohorska z pohledu archeologie“. Návštěvník si může prohlédnout nálezy z blízkého okolí a historickou divadelní oponu v provozní době městského úřadu (pondělí, středa 8-17hod, úterý, čtvrtek 8-15hod, pátek 8-11hod).  

V současné době město zakoupilo zchátralou goticko-barokní tvrz (špýchar) z 15. století a začíná rekonstrukce, která by ji měla proměnit v městský úřad.

Okolí kostela svatého Mikuláše
Pravděpodobně byl kostel založen některým z opatů Bílého řádu premonstrátského z kláštera milevského. Kostel v obci stál již před rokem 1350. Pod kostelem jsou umístěny dva pomníky.

Radnice stojí od nepaměti na stejném místě, časem však změnila svoji podobu. Radniční věž s hodinami jsou charakteristickou dominantou náměstí. V roce 1933 byla věž důkladně opravena a zvýšena. Na náměstí najdeme Mariánský barokní oblý sloup s pozlacenou sochou Panny Marie z roku 1772. Roku 1862 byla vyměněna původní dřevěná socha za sochu ze železa, původní socha je umístěna ve výklenku v rodinném domě na jižní straně náměstí.

V blízkosti sloupu je umístěna kamenná míra (korec) na obilí. Je to na čtverhranném kamenném podstavci okrouhlá miskovitá míra s malým otvorem na straně. Míra se používala k měření obilí na trhu, vůz zajel k ní, nasypalo se obilí do mísy a po odměření bylo vypuštěno otvorem. Podobné kamenné korce mívala i jiná města, bohužel se nedochovaly.

Při svých výletech můžete dočerpat síly a občerstvit se na náměstí v Krásné Hoře a i v nově otevřené restauraci „Na sále“. V obci Vletice je nově otevřená Vletická stezka.

www.krasna-hora.cz