Kraslice byly založeny při prastaré obchodní stezce ze Saska na přelomu prvního tisíciletí. Tehdejší stezku střežil hrad na vrchu Hausberg, ze kterého však do dnešní doby bohužel téměř nic nezbylo. K místu, kde stával vede pohodlná pěší stezka z Městských sadů. Právě Městské sady vždy byly,  jsou a jistě i budou velkou pýchou města. 

Zdroj: město Kraslice

Zajímavá je také vyhlídková trasa po Zámeckém vrchu. Mapu a popisek této cesty najdou návštěvníci Kraslic vyvěšený pod lékárnou U kostela přímo naproti děkanskému kostelu U Zapomněnky. Pokud se vydáte podle této mapky, můžete jít buďto po zelené a nebo po červené turistické značce. Hned první zajímavostí na cestě je Preisův pomník. Půjdeme-li dál po trase, dojdeme k Lesní zbožnosti, která byla vysvěcena roku 1937 a lidem sloužila především ke klidnému rozjímání. Další zastávkou po krásách okolí Kraslic je Schillerův pomník, což je místo, které zbudoval kraslický osvětový spolek. U pomníku se pak cesta rozděluje. Zde se v rámci našeho putování vydáme po zelené značce, tedy rovně a po chvíli míjíme dvojici studánek – Pramen Karla IV. a Holečkův pramen. Miroslav Holeček byl známý kraslický učitel, který v roce 1951 založil kraslické hudební jaro. Když budeme pokračovat, dojdeme k altánu pojmenovaném po kraslickém malíři Karlu Vedralovi. Od Vedralova Altánu dojdeme dále až k tisovskému hřbitovu, kde se nachází druhá mapa a popis další stezky. Jde o stezku červenou, na kterou se můžeme vydat po návratu k původnímu rozcestí. I tady je na co se dívat. Mezi stanoviště červené stezky patří Hudební pramen, Dotzauerův altán, nebo Eleonořin pramen. Bezesporu nejhezčí pohled se návštěvníkům naskytne na zastávce s názvem Hradiště. Toto místo se nachází na vrcholu Zámeckého vrchu, kde jsou zbytky hradu z 13. století a je zde výhled do údolí Stříbrného potoka a na protější kopce. Krásy Kraslic jsou zkrátka nepopsatelné písmenky a je lepší je spatřit na vlastní oči…

Město Kraslice
Náměstí 28. října č. p. 1438
358 01 Kraslice
www.kraslice.cz