HISTORIE MĚSTA

První písemná zmínka o vsi Kralupy se datuje k roku 993 ze základní listiny z břevnovského kláštera, bohužel není historicky podložena. Ale jisté je již to, že Kralupy byly v první polovině 13. století darovány Anežkou, sestrou Václava I., řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Praze.

Další staletí se ves jen pozvolna rozvíjela. Největší vývoj odstartoval rozvoj železnice na území města, a to od roku 1851. Obec se začala úplně měnit, spousta přištěhovalců vyvolala výstavbu infrastruktury. Rozšíření území a počet obyvatel zapříčinil, že je Kralupům přiznán titul městys, a to v roce 1881. Městem se pak Kralupy staly až v roce 1902. Po první světové válce se díky tehdejšímu starostovi Vaníčkovi podařilo spojit oba břehy řeky Vltavy mostem, který se příznačně pojmenoval „most TGM“.

Za druhé světové války prošlo město Kralupy nad Vltavou asi tou největší zkouškou. 22. březen 1945 se stal kralupským černým dnem. Město zasypaly stovky ničivých bomb spojeneckého letectva. Z tohoto tragického dne se město dlouho vzpamatovávalo. Dnes jsou však Kralupy zcela jiné. Je to patrné především při pohledu na centrum, jež se postupnými kroky daří kultivovat.

 BIGFRAM

BIFRAM.Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou

BIGFRAM/Foto:Město Kralupy n. Vlt.

Máte ­tušení, co je to „BIGFRAM“? Tento počeštěný výraz je složeninou dvou anglických slovíček „big frame“ a dá se přeložit jako „velký rám“. A přesně takový rám se tyčí na pravého břehu řeky Vltavy. Možná se už nyní sami sebe ptáte, jaký pak asi může mít význam takhle „velké okno“ posazené do terénu, ovšem odpověď je zcela jednoduchá. Účelem je vystředit do ohraničeného prostoru konkrétní přírodní scenérii, v našem případě však památku v podobě nelahozeveského zámku, a mít možnost se s ním vyfotit ve zcela jedinečné pozici. Tento naprosto originální prvek, jenž má primárně sloužit milovníkům turistiky, určitě potěší nejednu rodinu s malými dětmi, neboť jsou to právě malé ratolesti, které si velmi dobře rozumí s mobilními telefony a nedělá jim problém udělat hezky vypadající fotografii. Město Kralupy je pravděpodobně prvním českým městem, ve kterém je bigfram umístěn. Podobná „velká okna“ jsou zatím ve větší míře k vidění ve Francii, Itálii či Austrálii.

 Socha Josefa Švejka na Palackého náměstí

Socha Josefa Švejka na Palackého náměstí.Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou

Socha Josefa Švejka/Foto: Město Kralupy n. Vlt.

Dne 20. 5. 2017 bylo město Kralupy nad Vltavou svědkem velkolepé události. Na Palackého náměstí došlo za přítomnosti stovek nadšených diváků k odhalení sochy dobrého vojáka Josefa Švejka, literárního hrdiny, kterého ve svém románu proslavil spisovatel Jaroslav Hašek. Na město Kralupy odkazuje v díle mimo jiné tato věta: "Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup". Postava byla inspirována skutečným Janem Vaňkem, jenž na Palackého náměstí provozoval drogerii. Na stejném místě funguje drogerie dodnes. 

 HOSTIBEJK

Hostibejk.Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou

Hostibejk/Foto: Město Kralupy n. Vlt.

Vrch Hostibejk je chráněná přírodní památka města. Vysvětlení samotného názvu není zcela jednoznačné, neboť dané slovo se skládá ze dvou substantiv – Hosť a bejk. Hosť je staroslovanské vlastní jméno – tedy Hosťův býk. Je možné, že v době slovanského osídlení zde žil nějaký majitel chovného býka jménem Hosť. Podle dochovaných historických pramenů na tomto místě kdysi stávalo pohanské obětiště, které s největší pravděpodobností sloužilo právě Slovanům.

Hostibejk patří jednoznačně k dominantám Kralup nad Vltavou. Tvoří ho unikátní pískovcové skalisko, skládající se hned ze tří geologických vrstev. Symbolem Hostibejku je bezpochyby nově zrekonstruovaný altán, jenž umožňuje naprosto dokonalý výhled na město a široké okolí. V průběhu posledních několika letech se velmi oblíbenou destinací stal také místní lesopark, jehož součástí je naučná stezka s několika krásnými zákoutími. Děti tu při toulkách klikatými cestičkami objeví např. krásné hřiště s dřevěnými atrakcemi, ti nejmenší jistě ocení unikátní lezecký prvek v blízkosti pískovcové skály. Očím turistům určitě neunikne ani betonový bunkr a památník věnovaný obětem 2. světové války. Na Hostibejk se návštěvníci nejlépe dostanou po strmých schodech, které v posledních měsících doznaly několik zásadních oprav, a to včetně spodní přístupové rampy.

 LETNÍ KOUPALIŠTĚ

Letní koupaliště.Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou

Letní koupaliště/Foto: Město Kralupy n. Vl.t

Letní koupaliště se nachází na západním okraji Kralup nad Vltavou, na pravém břehu řeky Vltavy v městské části Lobeček. Místní areál prošel v roce 2010 zásadní rekonstrukcí, jež výrazným způsobem zvýšila komfort návštěvníků, kteří se do Kralup sjíždějí z širokého okolí. Služeb koupaliště ostatně využívají nejen rodiny s dětmi, ale také sportovní oddíly a zájmové útvary. Plavecký bazén se skokanskou věží je rozdělen na zóny pro kondiční a rekreační plavce, naopak vedlejší bazén slouží hlavně dětem. Jeho ústřední atrakcí je především tobogán se skluzavkou a dalšími zábavnými prvky (např. vířivá sedačka). Protože je prostřední bazén mírně svažitý, rády ho využívají také maminky s malými dětmi. Pro nejmenší návštěvníky je pak určeno brouzdaliště s malou skluzavkou a nosorožcem stříkajícím vodu. Kromě vodních atrakcí nabízí areál také dětské hřiště s houpačkami, milovníci sportu jistě rádi vyzkouší písčitý kurt na beach volejbal, případně tartanové hřiště na další sporty. Doplňující servis dále tvoří půjčovna lehátek a různých sportovních potřeb (kuželník, badmintonové vybavení, míče na volejbal atd.). Součástí hlavní budovy je také letní restaurace s bohatým sortimentem nápojů a pokrmů. 

 Otevírací doba: Červen – srpen

Po – Pá 10:00 – 19:00

So – Ne 10:00 – 20:00

Kondiční plavání od 19. 6.                    6:15–8:00

Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou, www.kralupynadvltavou.info