Vážení čtenáři, rád bych Vás touto cestou pozval k návštěvě malebného městečka na jihu Moravy, které leží na řece Jevišovce a nejen díky památkám, ale hlavně krásné přírodě, vám má co nabídnout. Pro vyznavače cykloturistiky nebo klasické turistiky jsou připareveny nádherné vyjížďky do zdejšího romantického kraje, pro znalce historie jsou připravena dvě muzea, dva zámky, zřícenina hradu a anglický park. Pro vyznavače adrenalinu jsou zde skály využívané horolezci. Ale hlavně, pro potřebný odpočinek, je zde úžasný klid a pohoda. V Jevišovicích a jeho okolí si každý z vás přijde na své.

Rádi Vás přivítáme, Pavel Málek starosta

Jevišovice jsou malé jihomoravské město s přibližně 1200 obyvateli, ležící v malebné krajině Jevišovické pahorkatiny. Přirozený spád mají do 16 km vzdáleného Znojma. Oblast byla osídlena již v pravěku a jsou známy ve světě archeologie množstvím nálezů i pojmem tzv. jevišovické kultury (cca 3 tis. let př. Kr.). Jevišovice jsou zajímavé mimo jiné tím, že zde byla hned tři panská sídla: Starý hrad, Starý zámek a Nový zámek a kromě toho si do značné míry zachovaly charakter původní zástavby bez rušivé novodobé výstavby. Panorama městečka je při pohledu od severu velmi působivé, krajinu zde do značné míry tvoří hluboké kaňonovité údolí říčky Jevišovky. Návštěvníci jsou překvapeni i značným množství kamenných soch, kterých je tu 26, nebo zvláštní směsí domů venkovského i městského typu. Jedno z malých náměstíček by doslova mohlo sloužit jako kulisa do Prodané nevěsty, zajímavé je i školní náměstí s budovou Komenia, centrum obce dnes označuje mohutný farní kostel sv. Josefa. Okolí s množství lesů, potoků a louček je ideálním prostředím k odpočinku a turistice.

Starý zámek

Původní hrad Kunštátů, stojící ve skalnatém meandru řeky Jevišovky, byl v 16. a 17. století přestavěn na renesanční a raně barokní zámek. Patřil slavnému obránci Brna, francouzskému důstojníkovi Janu Ludvíku Raduitu de Souches. Zámek je od května do září přístupný a návštěvníci zde mohou spatřit nejméně čtyři unikáty v rámci České republiky.

Nový zámek s parkem

Působivý areál historizující budovy tzv. Nového zámku, jemuž dnešní podobu vtiskl roku 1899 baron Robert Biedermann. V zámku je dnes domov pro seniory, nicméně i exteriér zámku, který připomíná habsburský zámek Miramare u Terstu, je velmi působivý. Cenný je též okolní anglický park, v němž je velké množství alegorických a mytologických soch.

Jevišovická přehrada

Významná technická památka v katastru města, nejstarší přehrada na Moravě, pochází z let 1894–97 a skýtá příjemné prostředí k rekreaci. U přehrady je chatový kemp, je zde možnost koupání a půjčovna loděk. Po kamenné hrázi je možno projít a spatřit pamětní desku z doby panování císaře Františka Josefa I.