Hrad Křivoklát

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradu českých knížat a králů. Lidé zde žili už od pradávna. Za panování Přemysla Otakara II. byl dokončen rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Poslední soukromí majitelé Fürstenberkové, přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním a vlastnili ho až do roku 1929. Nádherná hradní kaple, Královský a Rytířský sál, knihovna obsahující 53 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučicími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami, to vše a ještě mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka. Především v letních měsících návštěvníky čekají velice oblíbené scénické noční prohlídky, koncerty, víkendové programy na Dolním nádvoří a divadlo.

Křivoklát knihovna

Křivoklát sál

Více na www.hrad-krivoklat.cz   

Hamousův statek ve Zbečně

Celkový pohled na Hamousův statek

Usedlost č. p. 22 ve Zbečně, tzv. Hamousův statek je dokladem vzácně dochované lidové architektury s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a dalšími hospodářskými stavbami. Podoba statku se vyvíjela od r. 1577 a v roce 1992 byl odkoupen od pana Václava Barchánka, který zde až do této doby trvale bydlel. Na Hamousově statku ožívají vesnické zvyky, tradice, stará řemesla i dnes již nepoužívané nebo pozapomenuté pracovní postupy.“ Za podpory mnoha lidí z okolí i z řad návštěvníků se podařilo vybavit stavení rozličnými věcmi denní potřeby, zemědělským i řemeslným náčiním našich předků. Nejcennějším exponátem, který pochází z krčmy na statku, je velký barokní stůl dnes uložený a vystavený ve spodní komoře,“ dodává Luboš Vokoun, správce Hamousova statku. Atmosféru dokresluje chov živých zvířátek a každou sobotu možnost vidět proces pečení chleba přímo v chlebové peci, která funguje jako provozuschopný exponát. Hamousův statek, jenž organizačně spadá pod správu státního hradu Křivoklát, srdečně zve všechny návštěvníky!   

Hamousův statek - kuchyňka

Hamousův statek - zvířátka

Webová stránka: www.hamousuv-statek.cz