Od prvopočátku shromažďuje nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku. V 19. století dosáhla zdejší montánní činnost evropského, v mnoha směrech i světového významu, v 2. polovině 20. století se Příbramsko stalo přední lokalitou těžby uranu.

Počtem prohlídkových tras se Hornické muzeum Příbram řadí k největším hornickým muzeím v ČR i v Evropě. Expozice umístěné v originálních provozních a správních budovách přibližují historii zdejší báňské činnosti.  Muzeum nabízí prohlídku několika kilometrů historického podzemí zdejších dolů, jízdu důlním vláčkem směřující k ústí jámy Prokop (1600 m) z roku 1832, nejhlubší šachty březohorského revíru a třetí nejhlubší v ČR, prezentuje monumentální parní těžní stroje a jiné unikátní exponáty, např. obrovské vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov o průměru 12,4 metrů, jediné v ČR a jedno z největších v Evropě. Muzeum nezapomíná ani na havířský folklor prezentovaný v původní hornické chalupě se základy ze 17. století a dále předvádí hodnotné mineralogicko-geologické vzorky, mezi kterými je i největší vytěžený kus stříbra vystavený v českých muzeích o hmotnosti 11 kg a rozměrech 35 x 20 x 15 cm.

Součástí Hornického muzea Příbram jsou rovněž pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a nově také Uranový důl Bytíz, který ještě čeká na nezbytné opravy pro jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Od roku 2007 si do muzea najde každoročně cestu více než 100 000 návštěvníků, což z něj činí jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů Středočeského kraje.

Více informací o muzeu a o pořádaných akcích na internetových stránkách www.muzeum-pribram.cz nebo telefonním čísle 318 626 307.

Hornické muzeum Příbram, Třemošenská 293 261 01 Příbram, www.muzeum-pribram.cz