V areálu Ševčinského dolu se mohou návštěvníci seznámit s expozicemi přibližujícími bohatou montánní minulostí regionu spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. K vidění je zde například sbírka nádherných minerálů, kterým dominuje největší vzorek stříbra vystavený v ČR.  Muzeum dále láká k návštěvě podzemí dolu Drkolnov s obrovským vodním kolem, jediným dochovaným na území našeho státu, nebo k jízdě hornickým vláčkem směrem k dolu Vojtěch, který nabízí prohlídku Vodní štoly, nejstaršího parního stroje dochovaného u nás z r. 1873, modernizovaného v r. 1889, či výstavy připomínající letošní 145. výročí dosažení světového rekordu hloubky 1000 m této jámy.

Nedaleký důl Anna se představí zrekonstruovanou strojovnou s parním těžním strojem z r. 1914 a pozve k jízdě důlním vláčkem Prokopskou štolou k jámě hluboké 1600 m. Nikde jinde v Evropě nemohou turisté nahlédnout do takto hlubokého dolu. Speciálně dětským návštěvníkům jsou věnovány interaktivní prohlídky zdejšího podzemí.

Zajímavý program nabízejí také pobočky muzea - Památník Vojna Lešetice s expozicemi věnovanými obětem komunismu, Skanzen Vysoký Chlumec, který uchovává cenné památky venkovské architektury středního Povltaví, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a Muzeum zlata Nový Knín.

Kontakt:

www.muzeum-pribram.cz

www.facebook.com/HornickemuzeumPribram

info@muzeum-pribram.cz

tel.: 318 626 307