Starý kostel – z roku 1608 s barokní farou, sochou Jana Nepomuckého datovanou 1717, staletou lípou, hrobkou Aichelburgů a historickým hřbitovem vytváří v Krkonoších ojedinělý areál. Renesanční kostel se po celkové rekonstrukci dočkal i obnovy barokního oltáře s výjimečným figurálním obsahem. Klíče si lze půjčit či případně prohlídku domluvit
v návštěvnickém centru DOTEK.

Nový kostel, dokončený roku 1899, navrhl významný pražský architekt Josef Schulz, autor Národního muzea, Rudolfina
a spoluautor Národního divadla. Fasádu z lícových cihel ve dvou barvách doplňovala již odstraněná dvoubarevná břidlicová krytina se vzory na věži i nad lodí. Kostel vznikl s přispěním farnosti, obcí Maršov, Albeřice, Lysečiny, Rýchory, Temný Důl a především majitelů panství Maršov Czernin-Morzinů, které připomínají erby na zákristii.

Lesní hrádek Aichelburg dokončil lesní personál v září 1863 jako památník osvíceného majitele panství Maršov Bertholda Aichelburga. Kamenná stavba postupně zchátrala, až téměř zanikla. Přičiněním Hradní společnosti Aichelburg a Správy KRNAP se obnovený hrádek v listopadu 1999 opět otevřel veřejnosti. Hosté si mohou v IC Veselý výlet půjčit klíče a v hradní síni pozdravit oblíbeného šlechtice v podobě původní busty vymodelované F.  Hauptfleischem, sklářem z Temného Dolu.

Vycházková trasa Aichelburg (zámek) prochází Horním Maršovem, Temným Dolem, úbočím Světlé hory přes Velké Tippeltovy boudy, Valšovky a Hlušiny do Velké Úpy.
Na 11 kilometrech je sedmadvacet významných míst označených čtyřjazyčnými informačními panely. Trasa spojuje řadu památek jako maršovský zámek, přádelnu lnu, křížovou cestu, informační centrum a galerii Veselý výlet, Dixovu brusírnu dřeva, místo bitvy 1778 a pak stoupá k lesnímu hrádku Aichelburg.

Honzův Potok v Temném Dole je osada dnes s devíti domy, založená dřevaři pozvanými na kácení krkonošského pralesa v 16. století z alpských zemí rakouské monarchie. Kolem stejnojmenného potoka prochází obnovená kamenná štětovaná cesta. Přes Honzův Potok vede náročnější trasa k lesnímu hrádku nazvaná Trail Aichelburg. Na rozdíl o vycházkové trasy přichází k hrádku svrchu od skalní Bertholdovy vyhlídky a je zakončená dvěma dřevěnými žebříky.

DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury
Budova bývalé barokní fary je kulturní památkou, zároveň i ekologicky šetrným domem. Lze zde obdivovat pečlivě zrekonstruované historické interiéry a seznámit se i s nejnovějšími technologiemi pro výrobu energie. V areálu DOTEKu je návštěvnické centrum, ve kterém lze zakoupit fairtradové potraviny a výrobky se značkou KRKONOŠE – originální produkt. Nabízí i několik tematických tras pro rodinné výlety nebo prohlídku domu s průvodcem zdarma. Otevřeno je denně od 9 –17 hodin.

 DOTEKZdroj: Obec Horní Maršov

Křížová cesta na Starou horu v Temném Dole má čtrnáct kamenných zastavení podél 680 metrů dlouhé a ostře stoupající lesní cesty. Od roku 2001 pašijový příběh Ježíše Krista znázorňují barevné smaltové obrazy výtvarníka Aleše Lamra. Všechny kamenné kapličky z roku 1876 byly o sto let později rozvalené po prudkém svahu a původní malby na plechu zničené. Kamenné části se podařilo sestavit v roce 1985. Křížová cesta prochází kolem obnovené kaple svaté Anny založené již roku 1752.

Červený kříž na Dlouhém hřebenu stojí nejméně od 18. století na pomyslném rozhraní čtyř dříve samostatných obcí. V Temném Dole, Lysečinách, Malé a ve Velké Úpě horalé vyprávěli čtyři rozdílné příběhy k jeho založení, jsou tu popsané na informačním panelu. Pěšky, na kole i na lyžích sem vede několik tras, za poznání stojí především jeden z nejkrásnějších horských chodníků Krkonoš Emmina cesta. Na Staré hoře navazuje na křížovou cestu a pokračuje do Lysečin a Malé Úpy.

Kaple Narození Páně v Horních Lysečinách povstala na přelomu tisíciletí ze zbylých ruin. Obnovená drobná stavba vynikla až po dokončení celoplošné fresky navržené výtvarnicí Květou Krhánkovou. Hlavní motiv Betléma doplňují vlevo koledníci z Krkonoš a vpravo z celého světa. Kaple, uprostřed zalesněné osady Lysečiny, je otevřená celoročně. Každého návštěvníka překvapí sytost barev fresky vytvořené nanášením pigmentových barev do ještě nezaschlé omítky.

Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích u zajímavého Bischofova lomu vzniklo na kamenné věži vápenné pece z 19. století jako dřevěná nástavba vytvořená tradičními tesařskými postupy pomocí unikátního vyměření středověkou metodou modulových kružnic. Stovky fotografií a obrázků propojuje čtyřjazyčný text rozvíjející Příběh Albeřic a Lysečin. Děti zabaví interaktivní hry. Vápenka je součástí vycházkové trasy Celní cesta, klíče od muzea si hosté půjčují v IC Veselý výlet v Temném Dole.

Rýchory se vypínají nad Horním Maršovem jako nejvýchodnější výběžek Krkonoš. Dříve intenzivně obhospodařované horské louky vynikaly škálou kvetoucích rostlin, ze kterých se dodnes zachovaly třeba česnek hadí, prha arnika, či vzácné druhy orchidejí. Nejvyšší místo je porostlé Dvorským lesem s pokroucenými formami buků. Výraznou stavbou na hřebeni je Rýchorská bouda s bufetem a vyhlídka Maxovka, na které brzy vznikne rozhledna s výhledem na celé východní Krkonoše.
RýchoryZdroj: Obec Horní Maršov

OÚ Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, Telefon: 499 874 156, www.hornimarsov.cz
IC Veselý výlet, Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov, Telefon: 499 874 298, www.veselyvylet.cz
DOTEK, Návštěvnické centrum, Horská 175, 542 26 Horní Maršov, Telefon: 739 203 205, www.dotek.eu